כדי לשרוד, האילה צריכה לרוץ מהר יותר מן הלביאה המהירה ביותר. 
והלביאה, כדי לשרוד היא צריכה לרוץ מהר יותר מן האילה האיטית ביותר.
באפריקה, אין זה משנה אם אתה אילה או לביאה – עם עלות השחר אתה צריך להתחיל לרוץ.